Założenia gry
Duże cywilizacje
Przywódcy
Miasta-państwa
Dzielnice
Budowle
Cuda i projekty
Jednostki
Awanse jednostki
Wielcy ludzie
Technologie
Idee
Ustroje i doktryny
Religie
Teren i jego cechy
Zasoby
Ulepszenia i szlaki
Wprowadzenie
Na czele każdej cywilizacji stoi przywódca. Niektóre mają tylko jednego, podczas gdy inne oferują wielu liderów do wyboru. Podobnie jak w przypadku cywilizacji, każdy przywódca dysponuje wyjątkową cechą. Cechy te różnią się od cech cywilizacji i są unikalne dla każdego przywódcy – nawet w przypadku władców pochodzących z tej samej cywilizacji. Każdy przywódca ma również dwa cele: historyczny (oparty na rzeczywistych dokonaniach postaci) oraz losowy, ukryty.
Na czele każdej cywilizacji stoi przywódca. Niektóre mają tylko jednego, podczas gdy inne oferują wielu liderów do wyboru. Podobnie jak w przypadku cywilizacji, każdy przywódca dysponuje wyjątkową cechą. Cechy te różnią się od cech cywilizacji i są unikalne dla każdego przywódcy – nawet w przypadku władców pochodzących z tej samej cywilizacji. Każdy przywódca ma również dwa cele: historyczny (oparty na rzeczywistych dokonaniach postaci) oraz losowy, ukryty.