Założenia gry
Duże cywilizacje
Przywódcy
Miasta-państwa
Dzielnice
Budowle
Cuda i projekty
Jednostki
Awanse jednostki
Wielcy ludzie
Technologie
Idee
Ustroje i doktryny
Religie
Teren i jego cechy
Zasoby
Ulepszenia i szlaki
Wprowadzenie
Każda cywilizacja jest unikalna i posiada swoje własne „cechy”, jednostki bojowe oraz elementy infrastruktury. Przywódcy cywilizacji również mają własne specjalne przymioty – niektóre dostępne są już na wczesnym etapie gry, a inne pojawiają się później. Informacje o wszystkich cechach cywilizacji, ich przywódców, unikalnych jednostkach i infrastrukturze są wyświetlane na etapie wyboru cywilizacji.
Każda cywilizacja jest unikalna i posiada swoje własne „cechy”, jednostki bojowe oraz elementy infrastruktury. Przywódcy cywilizacji również mają własne specjalne przymioty – niektóre dostępne są już na wczesnym etapie gry, a inne pojawiają się później. Informacje o wszystkich cechach cywilizacji, ich przywódców, unikalnych jednostkach i infrastrukturze są wyświetlane na etapie wyboru cywilizacji.