Założenia gry
Duże cywilizacje
Przywódcy
Miasta-państwa
Dzielnice
Budowle
Cuda i projekty
Jednostki
Awanse jednostki
Wielcy ludzie
Technologie
Idee
Ustroje i doktryny
Religie
Teren i jego cechy
Zasoby
Ulepszenia i szlaki

Wierzenia panteonu

Wierzenia kultu

Wierzenia wyznawców

Wierzenia założyciela

Wierzenia rozwijające

Protestantyzm
Kontekst historyczny
Reformacja protestancka, w znaczeniu ruchu, który miał ostatecznie podzielić chrześcijan Europy, rozpoczęła się w Niemczech jako protest przeciwko katolickim doktrynom i praktykom z naciskiem na kwestię zbawienia, rozgrzeszenia i interpretacji słów Biblii. Choć nie obyło się bez pewnych rozróżnień, wszystkie nurty protestantyzmu zachowały dwa kluczowe dogmaty: to „dobra księga”, a nie słowa papiestwa, jest dla chrześcijan jedynym autorytetem, a zbawienie osiągnąć można tylko dzięki osobistemu połączeniu z Jezusem Chrystusem, nie wystarczą do tego dobre uczynki i odpusty.

Na podstawie swoich studiów nad dziełami humanistycznych uczonych Marcin Luter, niemiecki ksiądz z uniwersyteckiego miasta Wittenbergi, opublikował w 1517 r. 95 tez krytykujących pewne praktyki Kościoła katolickiego. Za jego przykładem podążyli wkrótce inni liberalni myśliciele religijni, wysuwając własne obiekcje wobec tej instytucji. Wkrótce w całych Niemczech i Skandynawii rodzić się zaczęły „ewangelickie”, luterańskie odłamy wiary, tworząc front ze „zreformowanymi” wyznaniami Szwajcarii pod wodzą Jana Kalwina. W międzyczasie religia zderzyła się z polityką w Anglii i innych krajach, doprowadzając do powstania jeszcze większej liczby protestanckich Kościołów (choć żądza, którą Henryk żywił wobec Anny Boleyn, była nie tylko kwestią wiary).

Rozłam w katolickiej wierze musiał doprowadzić do serii religijnych wojen, w których chrześcijanie mordowali chrześcijan (zamiast muzułmanów, żydów i innych niechrześcijan), czego echa odczuwamy do dziś... Pomimo licznych ruchów i podziałów, których doczekał się od tamtych czasów protestantyzm, mrowie jego odłamów (naprawdę trudno zliczyć) zbiera dziś pod tym terminem około 670 milionów członków.
PortraitSquare
icon_religion_protestantism
Kontekst historyczny
Reformacja protestancka, w znaczeniu ruchu, który miał ostatecznie podzielić chrześcijan Europy, rozpoczęła się w Niemczech jako protest przeciwko katolickim doktrynom i praktykom z naciskiem na kwestię zbawienia, rozgrzeszenia i interpretacji słów Biblii. Choć nie obyło się bez pewnych rozróżnień, wszystkie nurty protestantyzmu zachowały dwa kluczowe dogmaty: to „dobra księga”, a nie słowa papiestwa, jest dla chrześcijan jedynym autorytetem, a zbawienie osiągnąć można tylko dzięki osobistemu połączeniu z Jezusem Chrystusem, nie wystarczą do tego dobre uczynki i odpusty.

Na podstawie swoich studiów nad dziełami humanistycznych uczonych Marcin Luter, niemiecki ksiądz z uniwersyteckiego miasta Wittenbergi, opublikował w 1517 r. 95 tez krytykujących pewne praktyki Kościoła katolickiego. Za jego przykładem podążyli wkrótce inni liberalni myśliciele religijni, wysuwając własne obiekcje wobec tej instytucji. Wkrótce w całych Niemczech i Skandynawii rodzić się zaczęły „ewangelickie”, luterańskie odłamy wiary, tworząc front ze „zreformowanymi” wyznaniami Szwajcarii pod wodzą Jana Kalwina. W międzyczasie religia zderzyła się z polityką w Anglii i innych krajach, doprowadzając do powstania jeszcze większej liczby protestanckich Kościołów (choć żądza, którą Henryk żywił wobec Anny Boleyn, była nie tylko kwestią wiary).

Rozłam w katolickiej wierze musiał doprowadzić do serii religijnych wojen, w których chrześcijanie mordowali chrześcijan (zamiast muzułmanów, żydów i innych niechrześcijan), czego echa odczuwamy do dziś... Pomimo licznych ruchów i podziałów, których doczekał się od tamtych czasów protestantyzm, mrowie jego odłamów (naprawdę trudno zliczyć) zbiera dziś pod tym terminem około 670 milionów członków.