Założenia gry
Duże cywilizacje
Przywódcy
Miasta-państwa
Dzielnice
Budowle
Cuda i projekty
Jednostki
Awanse jednostki
Wielcy ludzie
Technologie
Idee
Ustroje i doktryny
Religie
Teren i jego cechy
Zasoby
Ulepszenia i szlaki

Religie historyczne

Wierzenia panteonu

Wierzenia kultu

Wierzenia wyznawców

Wierzenia założyciela

Wierzenia rozwijające

Wprowadzenie
Wybór religii będzie miał ogromny wpływ na twoją cywilizację. Dzięki wprowadzeniu do rozgrywki zupełnie nowego zwycięstwa religijnego oraz walki teologicznej masz do dyspozycji nowe, ekscytujące narzędzia służące rozprzestrzenianiu swoich wierzeń na inne miasta oraz cywilizacje.
Wybór religii będzie miał ogromny wpływ na twoją cywilizację. Dzięki wprowadzeniu do rozgrywki zupełnie nowego zwycięstwa religijnego oraz walki teologicznej masz do dyspozycji nowe, ekscytujące narzędzia służące rozprzestrzenianiu swoich wierzeń na inne miasta oraz cywilizacje.