Założenia gry
Duże cywilizacje
Przywódcy
Miasta-państwa
Dzielnice
Budowle
Cuda i projekty
Jednostki
Awanse jednostki
Wielcy ludzie
Technologie
Idee
Ustroje i doktryny
Religie
Teren i jego cechy
Zasoby
Ulepszenia i szlaki

Tereny

Cechy

Cuda natury

Wprowadzenie
Cechy terenu to jego elementy i roślinność, które mogą pojawiać się na polach, np. na heksie łąki mogą znajdować się lasy lub mokradła. Cechy zmieniają produktywność pola oraz mogą wpłynąć na liczbę punktów ruchu wydawanych przez jednostki, które się po nim poruszają. Cechy mogą być też źródłem premii lub kar bojowych obejmujących jednostki zajmujące dane pole.
Cechy terenu to jego elementy i roślinność, które mogą pojawiać się na polach, np. na heksie łąki mogą znajdować się lasy lub mokradła. Cechy zmieniają produktywność pola oraz mogą wpłynąć na liczbę punktów ruchu wydawanych przez jednostki, które się po nim poruszają. Cechy mogą być też źródłem premii lub kar bojowych obejmujących jednostki zajmujące dane pole.