Założenia gry
Duże cywilizacje
Przywódcy
Miasta-państwa
Dzielnice
Budowle
Cuda i projekty
Jednostki
Awanse jednostki
Wielcy ludzie
Technologie
Idee
Ustroje i doktryny
Religie
Teren i jego cechy
Zasoby
Ulepszenia i szlaki

Handlowe

Kulturowe

Militarne

Naukowe

Przemysłowe

Religijne

Wprowadzenie
Miasta-państwa to pomniejsze podmioty polityczne, które nie mogą osiągnąć zwycięstwa w grze, ale są w stanie pomóc lub zaszkodzić cywilizacjom, które do niego dążą. Istnieje kilka sposobów postępowania z miastami-państwami: możesz zyskać ich względy, zdobywając dzięki temu szereg korzyści, ignorować je lub nawet podbić.
Miasta-państwa to pomniejsze podmioty polityczne, które nie mogą osiągnąć zwycięstwa w grze, ale są w stanie pomóc lub zaszkodzić cywilizacjom, które do niego dążą. Istnieje kilka sposobów postępowania z miastami-państwami: możesz zyskać ich względy, zdobywając dzięki temu szereg korzyści, ignorować je lub nawet podbić.